banner388
banner390

Samsun Üniversitesi'ne 18 görevli alınacak! Boş kadrolar ve başvuru detayları...

Samsun Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alımı yapılacak. Samsun Üniversitesi görevli ilanı boş kadrolar hangileridir? Son başvuru tarihi ve başvuru detayları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? Haberimizin devamında... 

banner269

Samsun Üniversitesi'ne 18 görevli alınacak! Boş kadrolar ve başvuru detayları...

Samsun Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alımı yapılacak. Samsun Üniversitesi görevli ilanı boş kadrolar hangileridir? Son başvuru tarihi ve başvuru detayları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? Haberimizin devamında... 

28 Aralık 2019 Cumartesi 17:44
Samsun Üniversitesi'ne 18 görevli alınacak! Boş kadrolar ve başvuru detayları...

Samsun Üniversitesi kadrosuna 18 akademik personel katacağını duyurdu. İşte ilan ile ilgili detaylar...

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI TAKVİMİ:

Duyuru Başlama Tarihi: 31.12.2019
Son Başvuru Tarihi: 14.01.2020 
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi: 20.01.2020 
Giriş Sınavı Tarihi: 23.01.2020
Sonuç Açıklama Tarihi: 29.01.2020 (Mesai Bitimi)

Not: Sonuçlar: www.samsun.edu.tr adresinden açıklanacaktır. 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme
aşamalarında ALES puanı
70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin
100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim
kurumlarının senatoları karar verir.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın
eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili 
dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en
az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte
veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda
en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET:

1-14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun
olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, yukarıdaki 2. ve 3.
maddelerdeki hükümler uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların
atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans
programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

2-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek
yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması
kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

3- Meslek yüksekokullarının, genel şartlar başlığı altında yer alan 4. maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı
kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR:

1-Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Başvuru dilekçe formu. http://pdb.samsun.edu.tr/formlar/

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

4- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek
lisans/ doktora) diploması veya geçici mezuniyet belgesi.
(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. E- devlet harici öğrenci belgelerinin ya
aslı ya da Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesini başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.

5- Lisans transkript belgesi. (Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilir.)

6- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

7- ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

8- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan alınan sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu değildir.)

9- Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

10- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge
ile başvuru yapabileceklerdir.

2-Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Başvuru dilekçe formu. http://pdb.samsun.edu.tr/formlar/

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

4- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro özel şartlarına bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması veya
geçici mezuniyet belgesi.
(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. E- Devlet harici diploma/mezuniyet
belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır. (Atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin
diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.

5- Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de
kabul edilecektir.)

6- Lisansüstü (ilana göre yüksek lisans ve/veya doktora ) Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu başvuru tarihi itibariyle alınmış öğrenci
belgeleri başvuru aşamasında kabul edilecektir. E-devlet harici öğrenci belgelerinin ya aslı ya da Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması
gerekir.)

7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)
8- ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

9 -Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi

10- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge
ile başvuru yapabileceklerdir.)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile
yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile
internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvurularının tümü iptal
edilecektir.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla
belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur (Yalnızca SGK çıktısı kabul
edilmeyecektir.)

Not: Rektörlük için ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrolar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğer başvurular ise kadronun ait
olduğu birime yapılacaktır.

Samsun Üniversitesi Akademik Personel Alımı Kontenjanlar İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız: 

Samsun Üniversitesi Akademik Personel Alımı Kontenjanlar.pdf

Özgeçmiş Formu İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız:

ÖZGEÇMİŞ-FORMU (1).docx

Başvuru Formu İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız:

Başvuru-Formu.doc

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sonertr 2019-12-30 09:54:46

alınacak kişiler belli ise gariban milleti boşuna uğraştırıp umud vermeyin

banner393

banner395

banner386

banner394