Nüfus Müdürlüğüne memur alımı yapılacak! Başvuru şartları nelerdir? 

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü memur alımı gerçekleştirilecek. Nüfus Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları nelerdir? Kimler, nasıl başvuru yapabilir? Haberimizin detayında... 

banner269

Nüfus Müdürlüğüne memur alımı yapılacak! Başvuru şartları nelerdir? 

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü memur alımı gerçekleştirilecek. Nüfus Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları nelerdir? Kimler, nasıl başvuru yapabilir? Haberimizin detayında... 

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:02
Nüfus Müdürlüğüne memur alımı yapılacak! Başvuru şartları nelerdir? 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere memur alımı gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 30 Ekim olan memur alımının başvuruları internet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte süreç ile ilgili detaylar... 

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli
ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en
az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı
Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate
alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Adayların şartları uygun olduğu takdirde her iki pozisyon için müracaat edebileceklerdir.


B-ÖZEL ŞARTLAR

KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve
bunu belgelemek,

c) JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, WCF, Javascript, HTML, XHTML vb. Web
teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,

ç) Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli ve en az bir projede kullanılmış olmak

d) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,

f) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) 3. Parti Net bileşenlerini bilmek, SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure veya function
yazabilmek,

h) Windows Servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS, Git konularında bilgi
ve deneyim sahibi olmak,

ı) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

i) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.

j) NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

TERCİHEN

1) Çağrı merkezi yazılımları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

2) Randevu yönetim sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

3) Sıramatik yazılımları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

4) Microsoft Specialist, Microsoft Certified Professional veya Microsoft
 Certified Solutions Developer sertifikasına sahip olmak.

UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI - .NET (5 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fenedebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve
bunu belgelemek,

c) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

d) ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak, 

e) Visual Studio .NET C#, Entity Framework, OOP (Nesne Yönelimli Programlama) konularında
yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,

f) SQL Server üzerinde TSQL, Stored procedure veya function yazabilmek,

g) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS konularında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,

ğ) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak.

h) NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR_

1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adresli internet sitelerinde
yer alan 2019 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru formu’na, 16 -30 Ekim 2019
tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki
aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar
elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi
almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, 
PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebilirler.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600x800),

b) Özgeçmiş,

c) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu
belge),

ç) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Eğitimini
yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi
gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi
gerekmektedir.),

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel
programlama dilini bildiğini gösterir belge,

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

g) 2018-2019 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS’ ye girmek zorunlu değildir. İbraz
etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),

ğ) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (YDS ve dengi sınava
girmek zorunlu değildir.) (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak
değerlendirilecektir. Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile
yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır.)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.