banner388
banner390

TOKİ Samsun Projesinde Başvurular Başladı

TOKİ Samsun Çay Mahallesi projesindeki 21 daire için başvurular bugün itibariyle başladı.

banner269

TOKİ Samsun Projesinde Başvurular Başladı

TOKİ Samsun Çay Mahallesi projesindeki 21 daire için başvurular bugün itibariyle başladı.

01 Mart 2017 Çarşamba 10:47
TOKİ Samsun Projesinde Başvurular Başladı

Samsun Haber - Son başvuruların 31 Mart’ta kabul edileceği projede toplamda 422 konut mevcut. Bu 21 daireden 5 tanesi Alt Gelir Grubu kapsamında yer alıyor ve kurasız başvuru önceliğine göre açık satışa sunulacak.

Diğer 16 daire ise kurasız başvuru önceliğine göre mevcut haliyle açık satışa sunulacak. Satış işlemleri T. Halk Bankası A.Ş aracılığıyla yürütülecek ve Temerküz Şube Saathane Şubesi olacaktır. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları, 01 Mart 2017 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında Temerküz şube olan T.Halk Bankası Samsun Saathane şubesi tarafından kabul edilecektir.

Konut seçimini yapan alıcılar 10% peşinat 96 ay vade, 15% peşinat 108 ay vade, 25% peşinat 120 ay vade alternatifi çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

TOKİ'den Alt Gelir Grubu için satışa sunulan 5 konut hakkında yapılan açıklama şu şekilde:


Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 422 konutluk Samsun Çay mahallesi Alt Gelir Grubu kapsamında yer alan ve İdaremiz stoğunda bulunan 5 adet konut; kurasız başvuru
önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile Açık Satışa sunulacaktır.

Samsun Çay Mahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamındaki konutların satış işlemleri T. Halk Bankası A.Ş.’nin Saathane Şubesi aracılığıyla yürütülecektir. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutun başvuruları, 01 Mart 2017 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında kabul edilecektir.

3. Konutun satışa çıkarıldığı ilk gün (01 Mart 2017) yalnızca Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri için başvuru önceliğine göre satış işlemi gerçekleştirilecektir. Bu durumda, 12.maddede belirtilen başvuru ek olarak, belgelerine T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alınacak olan “Hak Sahipliği Belgesini” ibraz etmeleri gerekmektedir.

4. Konutun satışa çıkarıldığı ikinci gün (02 Mart 2017) konut kalması halinde, yalnızca en az %40 Engelli Vatandaşlar için başvuru önceliğine göre satış işlemi gerçekleştirilecektir. Bu durumda 12.maddede belirtilen başvuru ek olarak, belgelerine Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu ile en az %40 engelli olduğunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

5. Konutun satışa çıkarıldığı üçüncü gün (03 Mart 2017) ve sonrası itibaren konut kalması halinde, başvuru önceliğine göre satış işlemi tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecektir.

6. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır. Sözleşme imzalama esnasında, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca bu tutarlar her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

7. Proje yapı ruhsat tarihi 08.05.2015’tür.

8. Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

9. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

10. Konut alıcıları, peşinat miktarını 01 Mart 2017 - 31 Mart 2017 tarihleri arasında, T. Halk Bankası A.Ş.’nin Saathane şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarından en düşük olana göre belirlenecek oranda artırılacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri hariç)

11. İlk altı aylık dönemsel artış Temmuz 2017’de uygulanacaktır. Konutların teslim süresi, Sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecektir. Taksit ödemeleri konut teslim tarihini takip eden ay itibariye tahsil edilecektir. İlk altı aylık dönemsel artış konut teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

12. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

13. Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin;

a. T.C. vatandaşı olması,

b. Samsun İl sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Samsun ili nüfusuna kayıtlı olması, ( Şehit Aileleri, Harp ve Vazife  Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri kapsamında başvuranların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması
gerekmektedir.)

c. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

d. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bit konutun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin
hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç),

e. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

f. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net ₺3.200. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla ₺3.200. olması gerekmektedir.)

g. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

14. Başvuru sahipleri,

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Samsun il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge ibraz edecektir.

2. Hane halkı gelirinin en fazla net ₺3.200olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

* Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair
alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

* Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Ayrıca,
* Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi” Sözleşme imzalama aşamasında T.C Halk Bankası A.Ş’nin Saathane Şubesine İbraz edeceklerdir. Sözleşme imzalama aşamasında T. Halk Bankası A.Ş.’nin Saathane Şubesine İbraz edeceklerdir.

15. Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar  devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet
koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

16. Satış ile ilgili bankacılık hizmetleri, T. Halk Bankası A.Ş.’nin Saathane Şubesi aracılığıyla  yürütülecektir.

17. Konut satış bedellerine, KDV, Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dâhil edilmemiştir. Bu  tutarlar hak sahibi olacaklara aittir.

18. Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

Çay Mahallesindeki 16 konut için yapılan açıklama ise şu şekilde:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 422 konutluk Samsun Çay Mahallesinde yer alan ve İdaremiz stoğunda bulunan 16 adet konut; kurasız başvuru önceliğine göre mevcut haliyle Açık Satışa sunulacaktır. Samsun Çay Mahallesi Toplu Konut Projesi kapsamında satışa sunulacak olan 16 adet
konutun satış işlemleri T. Halk Bankası A.Ş aracılığıyla yürütülecek ve Temerküz Şube Saathane Şubesi olacaktır. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları, 01 Mart 2017 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında Temerküz şube olan T.Halk Bankası Samsun Saathane şubesi tarafından kabul edilecektir.

* Konutun satışa çıkarıldığı ilk gün (01 Mart 2017) yalnızca Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri için başvuru önceliğine göre satış işlemi gerçekleştirilecektir. Bu durumda T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alınacak olan “Hak Sahipliği Belgesini” ibraz etmeleri gerekmektedir.

*Konutun satışa çıkarıldığı ikinci gün (02 Mart 2017) konut kalması halinde, yalnızca en az %40 Engelli Vatandaşlar için başvuru önceliğine göre satış işlemi gerçekleştirilecektir. Bu durumda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu ile en az %40 engelli olduğunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

* Konutun satışa çıkarıldığı üçüncü gün (03 Mart 2017) ve sonrası itibaren konut kalması halinde, başvuru önceliğine göre satış işlemi tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecektir.

*Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır. Proje yapı ruhsat tarihi: 08.05.2015

*Konut seçimini yapan alıcılar 10% peşinat 96 ay vade, 15% peşinat 108 ay vade, 25% peşinat 120 ay vade alternatifi çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

*Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

*Konut alıcısı, Gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

*“Konut satın almak için başvuruda bulunanların Samsun İl sınırları içerisinde son 1 (Bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir” şartı kaldırılmıştır.

*“Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, bu kişilerin daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış ve Toplu Konut İdaresinden
kredi kullanmamış olmaları şartı kaldırılmıştır.

*“Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapması” şartı kaldırılmıştır.

*Konut alıcıları işbu Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devir edebileceklerdir. Devir esnasında devir edene ait varsa ödenmemiş taksit, emlak vergisi, ortak gider aidatı, sigorta ücreti vb. tüm borçların kapatılacak, konut alıcıları için başlangıçta aranan şartların tamamı devir alan üçüncü şahıslarda da aranacaktır.

*Başvuru sahiplerinden aşağıdaki belgeler istenecektir.

-Fotoğraflı nüfus cüzdanı (nüfus cüzdanının aslı kontrol edilerek bir adet fotokopisi),
-Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme,
imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,
-Vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaraları.

*Konutlarının anahtar teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren en geç 36 ay olup, teslim işlemleri İdarece belirlenen program çerçevesinde yürütülecektir.

*Konutların satış fiyatları KDV hariç fiyatlar olup, vadeli ödemelerde 3065 sayılı KDV Kanunu gereği, Katma Değer Vergisi tutarının, konutun anahtar teslim tarihinde ve Sözleşme tarihindeki başlangıç satış fiyatı ile teslim tarihine kadar tahakkuk eden dönem artış tutarları toplamı üzerinden hesaplanacak toplam satış bedeli esas alınarak, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden peşin tahsil edilecek, ayrıca, teslimden sonraki her bir altı aylık dönemin başında da, borç bakiyesine uygulanan artışlardan ilk taksit ödemesiyle birlikte peşin olarak, artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir.

*Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site  yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

*Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

*Satış işlemleri T. Halk Bankası A.Ş. Temerküz şubesi Samsun Saathane şubesi aracılığıyla yapılacaktır.

*Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. Sözleşme bedeli üzerinden %0,948 (binde dokuz virgül kırk sekiz) oranında damga vergisi, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

 Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.  Sözleşme imzalama esnasında, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca bu tutarlar her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

Son Güncelleme: 01.03.2017 11:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Selim başar 2017-03-01 21:05:37

Bu haberi devlet büyükleri de okusun yazılsınlarda mağduriyet nedir görsünler yazık günah vatandaşı kandırmasınlar