Anadolu’da kurulan ilk belediye konservatuarı

Samsun’da Türk Müziği çalışmaları ilk olarak  Samsun Müzik Kulübü adlı dernek çatısı altında başlamıştır. 1950 ile 1960 yılları arasında faaliyet gösteren bu dernekte çok değerli hocalar bulunmakta idi. İlyas Aktan, Osman Yeniçeri gibi. Erdoğan Özgüler ve TRT sanatçısı Ayten İyigüngör (Zenger) de bu kurumda bulunmuştu. Bu kurum kapandıktan sonra müzik çalışmaları Samsun Halk Eğitim Merkezi çatısı altında zaman zaman devam etti. 1969 yılına gelindiğinde ise Samsun Musiki Cemiyeti kuruldu ve 1979 yılına kadar çok başarılı konserlerle devam etti.

Anadolu’da kurulan ilk belediye konservatuarı

Samsun’da Türk Müziği çalışmaları ilk olarak  Samsun Müzik Kulübü adlı dernek çatısı altında başlamıştır. 1950 ile 1960 yılları arasında faaliyet gösteren bu dernekte çok değerli hocalar bulunmakta idi. İlyas Aktan, Osman Yeniçeri gibi. Erdoğan Özgüler ve TRT sanatçısı Ayten İyigüngör (Zenger) de bu kurumda bulunmuştu. Bu kurum kapandıktan sonra müzik çalışmaları Samsun Halk Eğitim Merkezi çatısı altında zaman zaman devam etti. 1969 yılına gelindiğinde ise Samsun Musiki Cemiyeti kuruldu ve 1979 yılına kadar çok başarılı konserlerle devam etti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:52
Anadolu’da kurulan ilk belediye konservatuarı

Samsun Belediye Konservatuarı ise 1979 yılında, zamanın Belediye Başkanı Kemal Vehbi Gül’ ün girişimi ile Samsun Musiki Cemiyeti alt yapısına dayalı olarak ve bu cemiyetin fesh edilerek konservatuara dönüşmesi ile kuruldu. İstanbul Belediye Konservatuarından sonra Anadolu’da ilk kurulan Belediye Konservatuarıdır.

Kuruluş sırasında mütevelli heyette de bulunarak ön ayak olan kişiler arasında Oktay Akcan, Taner Çağlayan, Cavit Ersoy, Erdoğan Özgüler , Ferruh Kuzey , Turgut Tokaç, Muhterem Sezgin gibi isimler bulunmakta idi. Taner Çağlayan verilen ilk konserde şeflik görevinde bulunduktan sonra ayrılmıştır. Şeflik görevini devralan Cavit Ersoy 1979 dan-1990 yılında kurulan Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosuna Şef Yrd. ve Koro Müdürü olarak göreve başlaması ile şeflik görevi  Muhterem Sezgin’e verildi. Daha sonra Dr.M.Halis Korur, Erdal Şahin ve Bülent Özbayram şeflik görevlerinde bulundular.

 2008 yılında tekrar göreve getirilen Cavit Ersoy, halen TSM bölümü şefliği görevini 10 yıldır sürdürmekte olup, Serdar Dede şef yardımcısı ve 2. şeflik görevini yürütmektedir. Bu kurumda uzun yıllar ve halen temel müzik bilgileri, Türk müziği nazariyatı, edebiyatı, TM solfeji , üslup ve repertuarları dersleri verilmiş ve verilmektedir. Çok değerli birçok hoca görev yapmış ve çok değerli sanatçılar yetişmiştir.  Şu anda dersler Cavit Ersoy ve Serdar Dede tarafından verilmekte ve çok değerli saz sanatçıları görev yapmaktadırlar. Kemal Vehbi Gül’den sonra görev yapan Dr.Selahattin Ereren, Muzaffer Önder ve Yusuf Ziya Yılmaz tarafından yakın ilgi ve destek görülmüş olup aynı destek şimdiki Başkan Zihni Şahin tarafından da artarak devam etmektedir. Yalnızca TSM bölümüne 100 öğrenci ve koro elemanı devam etmekte olup Türk halk müziği, resim, halk oyunları,tiyatro bölümleri de aynı şekilde etkinliğe devam etmektedirler.

Samsunhaber.com dergisi olarak konservatuarın sevilen hocalarından Muhterem Sezgin ile biraraya geldik ve konservatuarın hikayesini bir de ondan dinledik.

“Türkiye’de Türk müziği okullarının açılması çok geç zamanlara kalmıştır. Devlet Konservatuvarı pek çok ilde kuruldu ama bunların içinde Samsun’un ayrı bir yeri vardır. İstanbul’dan sonra Türkiye’deki ilk Belediye Konservatuarı Samsun’a kuruldu. O dönemde Türkiye’deki tek belediye konservatuvarıydı. Son derece ciddi bir kuruluştur. Samsun tam bir sanat ve kültür şehridir. Tiyatrocusu, enstrüman sanatçısı, ses sanatçısı ve sinema oyuncuları gibi her dalda sanatçılar Samsun’da bulunuyordu. Sanat ilgi görmediği yeri terk eder derler ve malesef aynısı yaşanmıştır. Artık eski ilgi ve alaka kalmadı. Konservatuarın ilk kurulduğu dönemlerde ilgi görmüş ve daha sonra ilgi azalmaya başlamıştır. Pek çok sanatçı Samsun’da barınamamış ve başka illere gitmiştir. Dönemin Belediye Başkanı Kemal Vehbi Gül, musiki cemiyetinin çalışmalarını takip ederdi. Zaten Musiki Cemiyetinin Belediye konservatuvarına dönüştürülmesi fikri dönemin Belediye Başkanı Kemal Vehbi Gül’den gelmişti. Dernek ve cemiyet işleri gerçekten çok zor ama belediyeye bağlı olmak daha kolaydır. Başkan Gül’ün ısrarı ile belediye konservatuarımızı açtık ve çok da güzel oldu. Her şey çok güzeldi ve düzenli bir şekilde hazırlanmıştı. Çok güzel bir yönetim kurulu ve müfredat hazırlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki konservatuvara denk olacak şekilde hazırlandı. Konservatuarımızda Türk müziği nazariyatı, nota solfej, şan, diksiyon, edebiyat, usul, üslup, repertuar, Türk müziği usulleri gibi dersler verildi. Öğrencilere makam dersleri verilirdi ve öğrenci eserleri hangi makamda okuyacağını bilirdi. Samsun’da çok değerli hocalar vardı ve halen var. Belediye Konservatuarı Kemal Vehbi Gül’ün açtığı bir çığırdır. Konservatuar sanatsever herkesi bir araya getirmiştir. Bu konservatuvarda çok değerli insanlar yetişti. Belediye Konservatuvarımızın ilk müdürümüz Necmi Dönmez’dir. İlk şefimiz ise Taner Çağlayan’dır. Aynı zamanda ben de Belediye konservatuvarımızda 6 sene şeflik yaptım. Şu anda konservatuvarın şefi Serdar Dede’dir ve o da konservatuvarımızdan mezun olan bir arkadaşımızdır. Buradan mezun olan öğrencilerimiz çok iyi dereceli yerlere gittiler. Nusret Yılmaz, Pelin Kuruoğlu, Mine Geçili, Alp Arslan, Fatma Arslanoğlu, Serpil Karaoğlan, Remzi Oktar, Erol Köker gibi birçok önemli sanatçı belediye konservatuvarımızda yetişti.  18-30 yaş arası öğrenciler eğitim görüyorlardı. Son derece saygın bir okuldu. Sadece yetenek sınavı ile öğrenci alınırdı. 300-400 kişi yetenek sınavına başvururdu ve içlerinde sadece 60 kişi alınırdı. Bunun dışında 10 tane de yedek öğrenci alınırdı. Toplamda her sene 70 öğrenci belediye konservatuvarımızda eğitim görüyordu. Bu 70 öğrenciden sadece 6-7 tanesi mezun olabiliyordu. Öğrenciler kolay kolay mezun olamıyordu ama mezun olan öğrencilerimiz mutlaka iyi yerlere gidiyorlardı. Kişinin sesi Türk müziğine uygun mu diye bakardık ve daha sonra ise ritim duygusunu ölçüyorduk. Mezun olan öğrencilerimiz notayı çok iyi deşifre edebiliyor, sesini, diksiyonunu, diyaframını iyi derecede kullanabiliyor ve koro adabını üslubunu iyi biliyordu. Konservatuvarımız 4 sene sürüyordu. Her hafta Pazartesi ve Çarşamba akşamı 4 Cuma akşamı ise 2 saat ders oluyordu. Mezun olmayı hak eden öğrenciye ise mezuniyet belgesi veriliyordu. Mezuniyet belgesi ise kişiye referans olmuş oluyordu. Okulumuz bir üniversite diploması değildi ama üniversite diploması ile eş değerdi. Samsun Belediye Konservatuvarı Türkiye çapında tanınan ve itibar edilen bir yerdi. Buradan mezun olan öğrencilerimiz çok iyi yerlere geldiler.”

SAMSUN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE KONSERVATUARI TSM BÖLÜMÜNDEN YETİŞEN VE BU KURUMDA GÖREV YAPMIŞ OLAN SANATÇILAR ENVANTERİ

SAMSUN DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSUNDA

BAHATTİN BALCI(Ses Sanatçısı)

NİHAT GÖNÜL ( RİTM SANATÇISI VE KORO ŞEFİ

SERPİL BALCI ( Ses Sanatçısı )

MEHMET YETİMOĞLU(Saz Sanatçısı)

OSMAN ERGEN ( Ses Sanatçısı)

İZZET TEKELİ ( Ses Sanatçısı)

CENGİZ CERMEN(Saz Sanatçısı)

HABİBE ÖZTÜRK (Ses Sanatçısı)

ÖZLEM ACAR (Ses Sanatçısı)

SEBAHAT SÖNMEZ ( Ses Sanatçısı)

Av.OKTAY AKCAN(Konservatuarda Öğ.görevlisi ve şef yrd.olarak görev yaptı)

DR.HALİS KORUR(Saz Sanatçısı ve Konservatuarda Şef olarak görev yaptı)

MUHTEREM SEZGİN(Konservatuarda Şef olarak görev yaptı)

AHMET SEDAT METE (Konservatuarda Öğ.görevlisi olarak görev yaptı)

CAVİT ERSOY (Konservatuarda Şef olarak görev yaptı)

SERDAR DEDE  ( Misafir Ses ve Saz Sanatçısı- )

SAYNUR NAZLIM ALTUN ( Misafir  Ses Sanatçısı )

ERDEM ÖZYAVUZ ( Misafir  Ses Sanatçısı )

CANER MEYDAN ( Misafir  Ses Sanatçısı )

FARABİ FELAMUR ( Misafir  Ses Sanatçısı )

ŞEYDA SEZGİN  ( Misafir  Ses Sanatçısı )

MURAT SALİM TOKAÇ (Konservatuarda Saz Sanatçısı olarak çalıştı, şu anda Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

TRT ANKARA RADYOSU

SERPİL KARAOĞLAN(Ses Sanatçısı-Merhum)

NİLGÜN İŞGÜDEN  (Ses Sanatçısı )

REMZİ OKTAR (Ses Sanatçısı )

ANKARA DEVLET KLÂSİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

NECDET ERKOL  ( Ses Sanatçısı )

EMİNE ERDEMLİ ( Ses Sanatçısı – Türk-Japon Vakfı Korosu Şefi)

VOLKAN GÖZÜBÜYÜK  ( Ses Sanatçısı )

TRT İZMİR RADYOSU

FATMA ARSLANOĞLU ( Ses Sanatçısı )

MEHTAP DİLMAÇ ( Ses Sanatçısı-Prodüktör )

İZMİR DEVLET KLÂSİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

ENGİN ÇIR  ( Ses Sanatçısı-Bestekâr -Şair )

KENAN VERDEMİR (( Ses Sanatçısı )

ZELİHA TUNCA ( Ses Sanatçısı )

AYFER USTAOĞLU ( Ses Sanatçısı )

MUSTAFA UĞUR UĞUR ( Ses Sanatçısı )

ÜMİT YAZICI( Ses Sanatçısı )

SAMİ MUTLU ( Ses Sanatçısı )

ÇETİN SARIOĞLU ( Ses Sanatçısı )

TRT İSTANBUL RADYOSU

EROL KÖKER  ( Ses Sanatçısı )

NUSRET YILMAZ ( Ses Sanatçısı )

SERAP KUZEY ( Ses Sanatçısı )

ALP ARSLAN ( Ses Sanatçısı- Çocuk Koromuzdan )

YILDIRIM BEKÇİ ( Ses Sanatçısı )

PELİN KURUOĞLU ( Saz Sanatçısı )

MİNE GEÇİLİ  ( Ses Sanatçısı- Çocuk Koromuzdan )

İ STANBUL DEVLET KOROSU

ATİLLA AKINTÜRK  ( Saz Sanatçısı - Kaanun)

ŞÜKRÜ TÜRKMEN ( Ses Sanatçısı )

CANAN SEZGİN GEYLAN ( Ses ve Saz Sanatçısı )

TÛBA AKYOL  ( Ses Sanatçısı )

ZEYNEP ALDIKAÇTI ( Ses Sanatçısı )

ATAKAN AKDAŞ  ( Ses Sanatçısı )

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

AHMET ÇAKIR  ( Neyzen- Profesör -Akademisyen)

(KTÜ) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSMAİL ERARSLAN (Müzik Öğretmenliği Bl. Akademisyen )

   

Son Güncelleme: 10.11.2018 17:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Damat Ferit 2018-11-10 13:27:29

Sadece TSM korosu mu var konservatuvarda acaba ??? Halk danslari ,Tiyatro ,Thm korosu , cocuk korolari ... Haberi noksan yapiyorsunuz , madem konservatuvar haberi bu o zaman diger bolumleri de haberinize eklemelisiniz. Cok kiymetli sanatci ce akademisyenler yetistiren bolumleri de haberinize dahil etseydiniz.

Avatar
Sevim 2018-11-11 09:49:18

Arkadaşoçın dediği gibi konservatuvar haberi yapılacaksa eğer geniş kapsamlı olarak her alanda yapılan eğitimlerde de bahsedilmeli.. Kaliteli insanlar yetişiyor orada.. Bizde seyirci olarak onları izlemek krem gurur duyuyoruz. Lütfen duyarlı olalım.. Bu haber eksik olmuç